Kaip mes mokomės?

Kas yra geras išsilavinimas? Dalis studijų programų ir technologijų palaipsniui praranda savo aktualumą, o taikomi mokymo metodai ne visada yra veiksmingi, tačiau klausimas, kaip mokytis efektyviau, išlieka svarbus.

Šiame filmuke (video trukmė – 12 min) analizuojami išsilavinimo sampratos pokyčiai. Kalbama apie tai, kaip išsilavinimą suprato ankstesnės kartos, ir kodėl šio modelio taikymas šiuolaikinei kartai yra visiškai neefektyvus. Video taip pat kalbama apie tai, kaip yra žlugdomas vaikų kūrybiškumas, ir kad mokymasis turi vykti grupėse.

Pabandžiau išskirti, kokie įgūdžiai bei gebėjimai gali būti svarbūs efektyviam mokymuisi:

  1. Gebėjimas ieškoti ir rasti, tikrinti informacijos šaltinius, ieškoti patikimos informacijos uždarose bibliotekose ir pan.
  2. Gebėjimas mokytis savarankiškai, analizuoti, mąstyti kritiškai.
  3. Savikontrolės įgūdžiai, geri laiko planavimo įgūdžiai, asmeninė motyvacija.
  4. Komandinio darbo įgūdžiai.
  5. Bendravimo su skirtingais žmonėmis įgūdžiai.
  6. Tikslų kėlimo įgūdžiai, prioritetų įvardijimas, mokėjimas atlikti kelis darbus vienu metu, rizikų ir tikimybių įvertinimas.
  7. Gebėjimas vykdyti neįdomius projektus.
  8. Gebėjimas vykdyti vadovo nurodymus.

O kaip gi padėti vaikams išnaudoti savo potencialą? Šiame video (trukmė –  10 min.) analizuojama, kaip vaikai interpretuoja savo gebėjimus ir kaip ta interpretacija gali paveikti mokymosi rezultatus. Pranešėja pastebi, kad aplinka taip pat gali padėti vaikams išnaudoti jų gebėjimus. Paskatinimai (pagyrimai) išties skatina vaikus (ir ne tik juos!) labiau stengtis. Svarbu vaikus skatinti ir girti už į pastangas, kurias jis deda besimokydami, o ne už talentus ar turimą intelektą, nes tai mažai ir lėtai keičiama.