dr. Natalija Norvilė, verslo psichologė, konsultantė

Esu įgijusi psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (verslo psichologija) bei socialinių mokslų srities daktaro laipsnį (Psichologija, 06 S) Mykolo Romerio universitete.

1

Nuo 2006 m. konsultuoju organizacijas ir įstaigas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais.

Šiuo metu dirbu konsultacinėje įmonėje “Addelse“. Mano pagrindinė veikla – darbuotojų vertinimas (ProfileXT, CheckPoint360, DiSC, vertinimo centras), įsitraukimo tyrimai (įsitraukimas bei pasitenkinimas darbu), mokymai (grįžtamasis ryšys, karjeros planavimas, veiklos vertinimas, streso valdymas).

Domiuosi reklamos psichologija, konsultuoju vartotojų elgsenos tema.